Pocetna O nama Lekarsko On-line UČIONICA Galerija

OBUKA

Posle izbora naše auto škole, obuku započinjemo sa teoretskom nastavom u našoj učionici. Nastava je obavezna i moze se izvoditi kao grupna ili individualna, po dogovoru. Nastava traje 7 ili 40 časova u zavisnosti za koju kategoriju se obučavate. Po otslušanoj teoretskoj nastavi prijavljuje se i polaze teoretski ispit. Posle uspešno položenog teorijskog ispita počinjete sa praktičnom obukom. U AUTO ŠKOLI GAZELA , mozete se obučavati za:

AM, A1, A2, A, B, F

AM   Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit. 


A1   Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.


A2   Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.  Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.


A     Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci.  Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.


  Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.


F Traktor sa priključnim vozilom i radne mašine. 
ZA VOZAČE KOJI NISU NAVRŠILI 18 GODINA:

- Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu "B" kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu (suvozača) koje ima vozačku dozvolu "B" kategorije u trajanju od najmanje 5 (PET) godina.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 05:00 sati, koristi telefon (ni HandsFree) i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

- Lice koje vrši nadzor (suvozač) dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

- Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.Auto škola GAZELA www.autoskolagazela.com ® 2014.