Pocetna O nama Lekarsko On-line UČIONICA Galerija

ONLINE UČIONICA

U CILJU DODATNE EDUKACIJE KAKO "STARIH" TAKO I VOZAČA POČETNIKA
POKREĆEMO OVU UČIONICU KOJA ĆE BITI PROMENJIVOG SADRŽAJA U ACROBAT READER (PDF FORMATU):

- RAJFERŠLUS








ZA VOZAČE KOJI NISU NAVRŠILI 18 GODINA:

- Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu "B" kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu (suvozača) koje ima vozačku dozvolu "B" kategorije u trajanju od najmanje 5 (PET) godina.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23:00 do 05:00 sati, koristi telefon (ni HandsFree) i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

- Lice koje vrši nadzor (suvozač) dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

- Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.



Auto škola GAZELA www.autoskolagazela.com ® 2014.